Retourneren

Als klant heb je het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop je het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Helena De Rouck via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor ook gebruikmaken van het onderstaande formulier.

Om de herroepingstermijn na te leven moet je de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Helena De Rouck zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 


Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.Helena De Rouck betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Retourneren van artikelen kan alleen onder de volgende voorwaarden:

  • Artikelen zijn voorzien van aangehechte labels en stickers
  • Artikelen zitten in de originele en onbeschadigde verpakking
  • Op maat gemaakte artikelen kunnen niet geretourneerd worden, bijvoorbeeld artikelen met persoonlijke bedrukking. 
  • Wegens hygiënische redenen kunnen juwelen niet geretourneerd worden. Ontvang je juwelen gebroken of beschadigd, contacteer Helena dan binnen de 3 dagen na ontvangst, dan zoeken we samen naar een gepaste oplossing. 

Retour aanvragen